_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek

Elektronizace veřejných zakázek

Zákon o veřejných zakázkách pokrývá jen část celého reálného životního cyklu veřejné zakázky - upravuje proces jejího zadávání počínaje uveřejněním oznámení, resp. odesláním výzvy a konče výběrem nejvhodnějšího dodavatele. Elektronický nástroj E-ZAK je důslednou implementací ZVZ a přidává ještě další funkcionality navíc.

Proces elektronizace

Schéma zachycuje obecně proces zadávání veřejných zakázek a postavení zákona o veřejných zakázkách v tomto procesu

Ikonky v šedém provedení znázorňují oblasti, které nejsou pokryty zákonem o veřejných zakázkách a tedy nespadají přímo do kompetence elektronického nástroje, jak ho zákon definuje. Elektronický nástroj E-ZAK kromě těchto oblastí podporuje i přípravu veřejné zakázky, archivaci dat k VZ a v případě napojení na jiné externí systémy i další oblasti (plánování nákupů, objednávky v rámci plnění VZ aj.).