_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Pro dodavatele

Pro dodavatele

Ačkoli je elektronický nástroj E-ZAK určen primárně pro zadavatele veřejných zakázek, své využití najde také na straně veřejnosti a zejména u dodavatelů - zájemců o veřejné zakázky.

Jakožto dodavatel hledáte informace o zadávacích řízeních. Primárně je na zadavateli, aby dodavatelům poskytnul prostředí, internetové stránky, resp. elektronický nástroj, kde se dozvědí informace o jím vypisovaných zadávacích řízeních. E-ZAK tyto informace prezentuje přehledně, srozumitelně, transparentně a na jednom místě pro daného zadavatele.

Co tedy jako dodavatel můžete od E-ZAKu očekávat?

Neváhajte tedy a zaregistujte se u zadavatelů, kteří již využívají elektronický nástroj E-ZAK. A pokud elektronicý nástroj stále nemají, doporučte jim E-ZAK, usnadníte tím práci sobě i jim.

Adresy veřejných zakázek zadavatelů (tzv. profilů zadavatelů) využívajících systém E-ZAK

Uživatelskou příručku pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK naleznete na titulní stránce výše uvedeného profilu příslušného zadavatele.

Adresy veřejných zakázek zadavatelů využívajících systém E-ZAK DOTACE