_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Dynamický nákupní systém

Dynamický nákupní systém

Jedná se o moderní, plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, který zadavateli umožňuje operativně pořizovat běžné, obecně dostupné zboží, služby, popř. stavební práce.

Dynamický nákupní systém (dále jen DNS) by se zjednodušeně dal charakterizovat jako otevřená rámcová dohoda, ke které se mohou průběžně přidávat další účastníci.

Zavedení DNS se provádí v rámci otevřeného řízení. Tímto se vytvoří jakýsi rámec pro následné veřejné zakázky. Více či méně přesně je stanoven předmět veřejných zakázek a jsou stanovena pravidla pro přihlašování a soutěžení v DNS, včetně specifikace používání elektronických prostředků.

U konkrétní veřejné zakázky v rámci DNS pak zadavatel výzvou osloví ty dodavatele, kteří splňují kvalifikaci a jsou účastníky DNS. Ti pak zadavateli zasílají své elektronické nabídky.

Další dodavatelé se můžou průběžně do DNS hlásit zasíláním žádostí o účast. Pro hodnocení nabídek v DNS lze využít elektronickou aukci.

Funkcionality v systému E-ZAK