_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Dotace

Dotace

Na základě poptávky trhu jsme vytvořili zjednodušenou verzi elektronického nástroje E-ZAK. Její vlastnosti, funkce a možnosti ocení zejména úřady a instituce, jež se podílí na administraci a monitorování dotací z evropských fondů.

Aplikace E-ZAK DOTACE se zaměřuje především na zveřejňování informací o projektech a veřejných zakázkách vyhlašovaných v rámci čerpání prostředků z evropských fondů.

Příjemcům dotací systém umožňuje jednoduše a bez vícenákladů prezentovat povinně zveřejňované informace o zadávacích řízeních, zejména výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a dodatečných informací a dále výsledek zadávacího řízení, případně informaci o jeho zrušení.

Systém dále poskytuje možnost prezentací schválených projektů.

Administrátorovi dotací systém poskytuje kontrolu nad jednotlivými projekty a veřejnými zakázkami vkládanými do systému a to hned v několika režimech. V tom nejpřísnějším je vyžadováno schvalování každé nově vložené veřejné zakázky a každé změny. Méně přísný režim vyžaduje, aby měl příjemce dotace schválený projekt a v systému uveřejněnu jeho prezentaci (tu schvaluje administrátor) a poté již může příjemce volně zveřejňovat veřejné zakázky týkající se jeho projektů. V nejméně přísném režimu, který klade minimální nároky na administrátora dotací, je příjemci povoleno volně zveřejňovat informace o svých veřejných zakázkách poté, co se do systému zaregistruje, je prověřen administrátorem a je mu uděleno příslušné oprávnění.

Kromě výběru režimu schvalování zveřejňovaných informací nabízí E-ZAK DOTACE nastavení mnoha dalších parametrů, jako jsou jednotlivé položky formuláře veřejné zakázky a povinnost jejich vyplnění, možnost změn ve zveřejněných informacích, odesílání pozvánek administrátorovi dotací na jednání hodnotící komise aj.

Veřejnost a potenciální dodavatelé mají možnost vyhledávat v aktuálních veřejných zakázkách podle různých kritérií jako např. názvu zakázky či vyhlašovatele, oblasti podpory, data vyhlášení nebo podání nabídek, či zjistit, kterému dodavateli byla příslušná veřejná zakázka zadána. Tímto je jednak posílena transparentnost zadávání těchto zakázek, dále se pak zvyšuje okruh potenciálních dodavatelů, tedy uchazečů o tyto zakázky, kdy s rostoucí konkurencí dochází ke snižování jednotkových cen a růstu efektivity vynakládání dotací.

Jaké jsou výhody systému E-ZAK DOTACE?

Aplikace pro uveřejňování aktuálních zadávacích řízení:

  • příjemcům dotací umožňuje snadno a levně prezentovat povinné informace o projektech a veřejných zakázkách,
  • přispívá ke zvýšení transparentnosti při přidělování dotací,
  • zvyšuje okruh potenciálních dodavatelů,
  • je spolehlivým systémem dlouhodobé evidence a archivace veřejných zakázek,
  • obsahuje několik režimů schvalování zveřejňovaných informací, jež významně usnadní a urychlí administrační proces,
  • je bezpečný systém, který přináší výraznou úsporu lidských zdrojů,
  • je konfigurovatelná dle potřeb klienta.

Kdo dnes využívá aplikaci E-ZAK DOTACE?