_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Akceptované certifikáty

Jaký typ certifikátu elektronického podpisu mohu v E-ZAKu používat?

Řešení

V souladu s právní úpravou je při podepisování vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. V době vydání tohoto příspěvku vydávali kvalifikované certifikáty tři akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

Aktuální seznam naleznete na stránkách http://www.mvcr.cz.

POZOR! Z legislativních důvodů nejsou akceptovány jakékoli testovací certifikáty vydávané těmito certifikačními autoritami.