_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Časté otázky / Certifikáty a elektronický podpis / Export certifikátu do souboru

Export certifikátu do souboru

Jak správně vyexportovat certifikát elektronického podpisu do souboru?

Řešení

Nejprve proveďte kontrolu správnosti instalace certifikátu a v případě potřeby zjednejte nápravu.

Zálohu/export správně nainstalovaného certifikátu pak provedete následovně:

Internet Explorer

Z hlavního menu Nástroje vyberte položku Možnosti internetu, zobrazí se dialog z následujícího obrázku.

Certifikáty v MSIE

V tomto dialogu zobrazte kartu Obsah a na ní klikněte na tlačítko Certifikáty. Tím se vyvolá následující dialog s přehledem certifikátů.

msie_cert_exp.00.png

Na kartě Osobní označte certifikát, který chcete uložit do souboru, a klikněte na tlačítko Exportovat, čímž vyvoláte Průvodce exportem certifikátu. Po úvodní obrazovce se zobrazí dotaz na export soukromého klíče.

msie_cert_exp.1.png

Zde musíte označit volbu Ano, exportovat soukromý klíč. Pokud tuto možnost nemáte k dispozici, nelze certifikát elektronického podpisu vyexportovat do souboru tak, aby byl akceptován v E-ZAKu.

Na další obrazovce nastavte formát souboru pro export.

msie_cert_exp.2.png

Jelikož se do souboru exportuje i privátní klíč, je automaticky zvolen formát PKCS č.12, resp. PFX. Z dalších možností je nutné zaškrtnout Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu. Dále můžete zatrhnout Povolit silnou ochranu.

Dalším krokem je zadání hesla, kterým bude chráněn/zašifrován privátní klíč v souboru.

msie_cert_exp.3.png

Zvolte si nějaké bezpečné heslo, které nelze snadno uhodnout, aby nedošlo ke zneužití vašeho elektronického podpisu. Jak si vybrat bezpečné heslo se dočtete např. v článku Jak vytvořit opravdu silné heslo. Heslo zde zadejte dvakrát pro kontrolu překlepu.

Na další obrazovce nastavte umístění a název souboru, do kterého chcete certifikát uložit.

msie_cert_exp.4.png

Použijte tlačítko Procházet pro výběr složky a zadání názvu souboru.

Na poslední obrazovce uvidíte závěrečné informace o tom, do jaké složky a souboru bude certifikát uložen, zda se budou exportovat klíče a certifikáty (v obou případech Ano) a jaký bude formát souboru (*.pfx). Klikněte na tlačítko Dokončit a po chvíli se objeví hlášení "Export proběhl úspěšně". Soubor s certifikátem si nyní můžete zkopírovat např. na USB flash disk a certifikát používat přímo ze souboru, nebo ho nainstalovat na jiný počítač.

Mozilla Firefox

Z hlavního menu Nástroje vyberte položku Možnosti, zobrazí se dialog z následujícího obrázku.

ff3_moznosti_certifikaty.png

V tomto dialogu klikněte nahoře na poslední ikonu Rozšířené, následně zobrazte kartu Šifrování a na ní pak klikněte na tlačítko Certifikáty. Tím se vyvolá následující dialog s přehledem certifikátů.

ff3_seznam_certifikatu.png

Na kartě Osobní označte certifikát, který chcete uložit do souboru, a klikněte na tlačítko Zálohovat. Ve zobrazeném dialogu vyberte umístění a zadejte název souboru, do kterého bude certifikát uložen, a klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se dialog pro zadání hesla, kterým bude chráněn/zašifrován obsah souboru s certifikátem.

ff3_export_cert_heslo.png

Během vepisování hesla se sloupečkem dole měří jeho kvalita, tj. jak bezpečné zadané heslo je. O vytváření bezpečného hesla se dočtete např. v článku Jak vytvořit opravdu silné heslo. Po opakovaném vložení hesla pro kontrolu překlepu klikněte na tlačítko OK.

Po zobrazení hlášení o úspěšně dokončeném exportu/záloze certifikátů a klíčů si můžete soubor s certifikátem zkopírovat např. na USB flash disk a certifikát používat přímo ze souboru, nebo ho nainstalovat na jiný počítač.

Poznámka: Firefox při exportu certifikátu exportuje automaticky do souboru také odpovídající privátní klíč.