_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Časté otázky / Různé / Nastavení oprávnění k veřejné zakázce

Nastavení oprávnění k veřejné zakázce

K čemu jsou oprávnění? Proč si je musím nastavovat?

Řešení

Elektronický nástroj E-ZAK ověřuje provádění všech elektronických úkonů vzhledem k oprávněním uživatele, která má nastavena. Existují dvě kategorie oprávnění:

  1. oprávnění na úrovni celého systému, která se nastavují na detailu jednotlivého uživatele:
    * správa organizace
    * správce veřejných zakázek organizace
  2. oprávnění uživatele u konkrétní jednotlivé veřejné zakázky.

Pokud je vaše organizace přiřazena zadavatelem k některé VZ (např. že vám byla odeslána výzva k podání nabídky), je potřeba odpovídajícím uživatelům u dané VZ nastavit patřičná oprávnění, aby např. mohli vidět výzvu, odpovídat na individuální zprávy, zadávat nové aukční hodnoty v aukční síni aj.

Oprávnění uživatelů se nastavují na detailu příslušné VZ (musíte být přihlášeni) v bloku Oprávněné osoby za dodavatele:

blok pro přiřazení oprávněných osob

Pokud zde nevidíte tlačítko přidat oprávněnou osobu, pak nejste oprávněn nastavovat oprávnění jiným uživatelům. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí seznam uživatelů vaší organizace (kteří ještě nejsou u dané VZ přiřazeni).

seznam uživatelů organizace

Označte odpovídajícího uživatele a klikněte na Přiřadit vybraného uživatele. Tím přejdete na stránku se seznamem jednotlivých oprávnění, která můžete danému uživateli k dané VZ nastavit.

seznam oprávnění pro uživatele

Zaškrtněte odpovídající oprávnění a dole klikněte na Nastavit. Tím se uživatel přiřadí k dané VZ s odpovídajícími oprávněními.

uživatel přiřazený k VZ

U jedné VZ může být přiřazeno více uživatelů z vaší organizace s různě nastavenými oprávněními.