_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Jak vybrat správný elektronický nástroj

Jak vybrat správný elektronický nástroj

Povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních se nezadržitelně blíží. Centrální úřady tuto povinnost mají již od dubna 2016, na zbytek zadavatelů tato povinnost dopadne v říjnu 2018. Stav je o to zrádnější, že povinnost se bude vztahovat i již na běžící zakázky. Tedy je docela možné, že vzhledem k délce zadávacích postupů bude potřeba začít používat nějaký elektronický nástroj již nyní.

Jak si vybrat správný nástroj pro elektronizaci veřejných zakázek?

Tak jak si všichni zadavatelé museli v roce 2012 pořídit profil zadavatele, tak nyní bude potřeba zvolit správný nástroj, který podporuje elektronickou komunikaci dle zákona č. 134/2016 Sb.  Zadavatelé budou mít různá očekávání a nároky na funkce elektronického nástroje.

Naštěstí je výběr celkem široký, takže by měl uspokojit jak větší zadavatele, tak i příležitostné vypisovatele veřejných zakázek, případně i soukromé firmy, které musí vypisovat veřejné zakázky z důvodu přijetí dotace.

Menší zadavatelé a dotované subjekty budou pravděpodobně preferovat maximální jednoduchost elektronického nástroje. Mnozí se budou muset přestěhovat ze svých stávajících profilů na plnohodnotné elektronické nástroje. Pro tento typ zadavatelů doporučujeme elektronický nástroj XEN, který je implementován na portále vhodne-uverejneni.cz. Jedná se o certifikovaný nástroj, který zvládá běžné zadávací postupy včetně elektronické komunikace, tak jak to vyžaduje zákon.

Větší zadavatelé s více veřejnými zakázkami by měli při úvahách o řešení elektronizace zakázek svého úřadu myslet na více aspektů:

1)      Certifikace nástroje – u certifikovaného nástroje máte jistotu, že splňuje zákonné požadavky. Nespoléháte se jen na prohlášení výrobce nástroje, ale kontrolujete i existenci certifikátu.

2)      Rozšíření nástroje – je zřejmé, že nástroje, které používá větší množství zadavatelů, budou spolehlivější a propracovanější.

3)      Úroveň technické podpory – jako zadavatel budete potřebovat čas od času poradit. Je proto důležité, aby provozovatel nástroje byl schopen zabezpečit technickou podporu i podporu dodavatelů.

4)      Schopnost provozovatele nástroje upravovat systém dle specifických požadavků zadavatele.

 

Rozšiřitelnost elektronického nástroje

Pro větší zadavatele je rozšiřitelnost elektronického nástroje naprosto klíčová. V těchto situacích je ideální, pokud dodavatel může nabídnout zadavateli provoz na samostatné instanci elektronického nástroje, tak jak to má například nástroj E-ZAK. To znamená, že elektronický nástroj slouží pouze jedinému zadavateli a jakékoliv změny, či servisní okna mohou být přizpůsobeny přesně potřebám zadavatele. Monolitické systémy, jako je například Národní elektronický nástroj (NEN), mají velké problémy s přizpůsobením se na potřeby konkrétního zadavatele, neboť stejný systém (software) používají desítky nebo stovky zadavatelů.

Integrace elektronických nástrojů

Jedním ze zásadních požadavků na přizpůsobitelnost jsou integrace s různými již existujícími systémy zadavatele. Zde se jedná například o propojení na jednu nebo více spisových služeb zadavatele. Za dlouhou historii elektronického nástroje E-ZAK jsme byli schopni připravit propojení na všechny významné spisové služby používané v České republice, jako jsou například:

Ginis firmy Gordic, Athena od firmy Pilscom, Wispi firmy Bach Systems, Geovap a další, včetně proprietárních systémů, které používají některé vysoké školy.

Nejde však zdaleka jen o spisové služby – mnoho velkých zadavatelů používá informační systém SAP, se kterými umíme E-ZAK propojit, abychom usnadnili tok dokumentů a informaci. Mnoho vysokých škol používá informační systém ISKaM pro řešení stravovacích a ubytovacích služeb, se kterým E-ZAK umí rovněž komunikovat.

Klíčová volba provozovatele nástroje

Firma QCM od roku 2006 poskytuje systémy pro elektronizaci veřejných zakázek. Naší vlajkovou lodí je systém E-ZAK určený pro střední a větší zadavatele, který umožňuje precizní vyladění a přizpůsobení potřebám konkrétního zákazníka. Každý zadavatel získá vlastní instalaci, která je připravena podle požadavků klienta a propojena s jeho interními systémy. Systém E-ZAK používá více jak 1700 subjektů od centrální státní správy až po příspěvkové organizace měst a krajů (Reference).

Pro menší zadavatele nabízíme portálové řešení na adrese vhodne-uvereneni.cz, které slouží pro více jak 6000 zadavatelů. Jedná se certifikovaný systém, který obsahuje elektronickou komunikaci plně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Některý z našich systémů na elektronizaci veřejných zakázek používá aktuálně 42% všech zadavatelů v České republice. Věříme, že si z naší nabídky vyberete, v případě dotazů se neváhejte na nás obrátit - Kontakty.