_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Jednotná evidence smluv

Jednotná evidence smluv

Nová funkcionalita systému E-ZAK umožňuje interní evidenci všech smluv, objednávek a dokumentů v organizaci přehledně na jednom místě s možností volby oprávnění jednotlivých osob i zvolení režimu práce s dokumentem.

Hlavní výhodou jednotné evidence smluv je možnost nastavení individuálního oprávnění uživatelů v organizaci při práci s konkrétním typem dokumentu. To znamená, že lze nakonfigurovat, kdo dokumenty může pouze vkládat, upravovat či spravovat. Také viditelnost dokumentů veřejnosti je nastavitelná. Soubory ukládané v evidenci jsou primárně neveřejné. Jednoduše lze zvolit, zda dokument bude vystaven na Profilu zadavatele nebo bude také odeslán do Informačního systému registru smluv (ISRS). Přičemž Jednotná evidence smluv může nebo nemusí být oboustranně propojena s ISRS.

Jednotnou evidenci smluv lze také provázat s funkcionalitou termínovník, což ulehčí následnou práci s dokumenty, protože systém bude hlídat např. termín platnosti, účinnosti smlouvy, její platnost nebo bude upozorňovat na to, že je potřeba po roce doplnit plnění apod.

Věříme, že si jednotná evidence smluv najde svoje pevné místo v rámci organizace a zjednoduší a zpřehlední práci s interními dokumenty a smlouvami.

Pro konkrétní nabídku kontaktujte obchodní oddělení obchod@qcm.cz.