_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Nová verze systému E-ZAK - Kalendář událostí k veřejné zakázce

Nová verze systému E-ZAK - Kalendář událostí k veřejné zakázce

Neustále pracujeme na zdokonalení systému E-ZAK tak, tak aby byl pro uživatele co nejpřívětivější. Také se snažíme, aby práci zásadním způsobem ulehčil a pomohl s běžnými i složitějšími úkony, které procesování veřejných zakázek vyžaduje.

V poslední verzi systému, kterou jsme pro vás vyvinuli, reagujeme na vaše četné žádosti a přinášíme jedno zcela zásadní rozšíření. Jmenuje se TERMÍNOVNÍK aneb Kalendář událostí k veřejné zakázce. A co konkrétně vám nabízí?

Rozšiřující modul elektronického nástroje E-ZAK umožňuje uživateli plánování životního cyklu zakázky, respektive povinných aktivit zadavatele na základě zákonem stanovených a vlastních lhůt s možností upozornění na tyto události. Termínovník umožní generování workflow pro veřejné zakázky. Tím je myšlen postup akcí a k nim přiřazených zákonných a/nebo vlastních termínů jejich uskutečnění.

Hlavní funkce

1. Generování workflow pro všechny typy zakázek, DNS a rámcové smlouvy

2. Definování vlastních akcí a událostí jak na úrovni organizace, tak i na úrovni uživatele

3. Zobrazení workflow zakázky

4. Upozorňování na blížící se akce a události

5. Vizualizace upozornění na akce a události s prošlým termínem splnění

6. Široké možnosti uživatelského nastavení

a. Výchozí nastavení

I. V kalendáři se generují všechny zákonné termíny zakázky

II. Žádná oznámení neodchází e-mailem

7. Zobrazení celého workflow v přehledném kalendáři

a. Jedné zakázky

b. Všech zakázek

c. Zakázek dle nastavení filtru

8. Export dat ve formátech iCal a CSV

Klíčové přínosy

  • Vždy budete mít přehled o všech krocích veřejné zakázky
  • Vždy budete vědět o všech zákonných termínech v průběhu procesu výběrového řízení
  • Díky označování jednotlivých kroků workflow jako hotových máte vždy přehled o tom, kolik práce a času na výběrovém řízení zbývá
  • Díky aktivnímu výpočtu časové osy zakázky je možné automaticky sestavit celé workflow jen na základě znalosti jediného klíčového termínu.
  • Jasný a přehledný postup jednotlivých kroků postupů veřejné zakázky
  • Přehledná vizualizace všech kroků a jejich termínů
  • Díky možnosti přidání vlastních upomínek na akce a události vždy budete o všem vědět
  • Pomocí exportu do formátu iCal je možné celé workflow procesu přenést do jiných externích systémů a sledovat je tam (Outlook, Thunderbird atd.)