_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / E-ZAK je jako první elektronický nástroj v ČR certifikován dle nové legislativy

E-ZAK je jako první elektronický nástroj v ČR certifikován dle nové legislativy

Elektronický nástroj E-ZAK pro správu veřejných zakázek, vyvíjený firmou QCM, jako první získal certifikát podle nové právní úpravy (vyhláška č. 9/2011 Sb.) a posílil tak svoje místo na trhu.

Akreditovaný certifikační orgán udělil 13.6.2011 E-ZAKu certifikát elektronického nástroje a E-ZAK se tak stal prvním v České republice, který tento certifikát získal. Tímto byl dokončen více jak dva měsíce trvající proces přípravy a realizace certifikace.

ATS_20110601_1.jpg

E-ZAK byl dosud atestovaným elektronickým nástrojem pro správu veřejných zakázek dle vyhlášky č.326/2006 Sb. Od 15.9.2010 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách, která změnila způsob atestace elektronických nástrojů a zároveň stanovila termín platnosti dosavadních atestů do 30.6.2011. Po uplynutí tohoto termínu je nutné prokázat shodu elektronického nástroje s legislativou a dalšími požadavky pomocí certifikátů shody. Tímto certifikátem se prokazuje splnění požadavků stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 9/2011 Sb. Touto vyhláškou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Udělením tohoto certifikátu, E-ZAK oficiálně vyhovuje legislativním a technickým požadavkům zákona 137/2006Sb v platném znění.

Veřejní zadavatelé používající E-ZAK nyní mohou snadno prokázat shodu a podložit ji právě tímto certifikátem, ochrání se tak před případnými námitkami dodavatelů vůči použitému elektronickému systému.