_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Horácké noviny píší o elektronických aukcích

Horácké noviny píší o elektronických aukcích

Naše aplikace a produkty se stávají stále známějšími, proto se o nich můžete dočíst i v denním tisku či jiných médiích. Jeden z nejnovějších článků vyšel v Horáckých novinách, které se věnují popisu výhod, pramenících z použití nástroje E-ZAK. Ten využívá úřad v Třebíči.

V článku je otištěno vyjádření řady odborníků, ale i nezávislých autorit, zabývajících se otázkou veřejných zakázek a jejich zprůhledněním. Kromě nich je zde citován i obchodní manažer naší společnosti, pan Michal Chmelo.

Ten se zabývá především bezpečností nástroje a jeho odolností vůči pokusům o manipulaci s nabídkami či narušením průběhu aukcí. Jak se shoduje s ostatními citovanými odborníky, E-ZAK je v tomto směru naprosto spolehlivá aplikace, všechna data jsou totiž ukládána na zabezpečený server, kam nemá přístup nikdo z účastníků aukce – ani podnikatelé podávající nabídky, ani úředníci, kteří je hodnotí. E-ZAK je také navázán na státní etalon času, není tedy možné manipulovat se lhůtami pro podávání nabídek či je předčasně otevřít. Každý zúčastněný podnikatel také musí mít funkční elektronický podpis, bez něhož se nemůže vůbec do systému zaregistrovat. Samotný proces otevírání nabídek je definován zákonem a náš systém ho samozřejmě bezezbytku splňuje.

A co kdyby někdo ze zúčastněných podal proti průběhu aukce stížnost? I s tím systém počítá. E-ZAK totiž uchovává v paměti veškerý průběh všech proběhlých aukcí, a to po dobu 10 let! Kdykoliv je tedy možné s přesností na vteřiny zjistit, kdo jakou akci provedl.

Více o systému E-ZAK najdete na stránkách www.ezak.cz.

Zdroj: Horácké noviny - Jak funguje elektronické zadávání veřejných zakázek, Vendula Krausová, prosinec 2011