_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Komplexní podpora VZMR

Komplexní podpora VZMR

Seznam v E-ZAKu podporovaných druhů zadávacích řízení jsme rozšířili o volně nastavitelné postupy pro zakázky malého rozsahu.

Zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání nepodléhá postupům dle zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou dodržování zásad nediskriminace, transparentnosti a rovného přístupu, tvoří značnou část zadávací praxe veřejných zadavatelů.

Proto nyní E-ZAK vychází vštříct zadavatelům i v této oblasti. Do nabídky zadávacích řízení byly přidány tři postupy pro VZMR (jsou dále volně konfigurovatelné dle konkrétních interních směrnic zadavatele), dále pak také přímá objednávka a přímý nákup pro možnost kompletní evidence vynakládání veřejných prostředků.