_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Město Dvůr Králové nad Labem šetří díky systému E-ZAK

Město Dvůr Králové nad Labem šetří díky systému E-ZAK

Dalším veřejným zadavatelem, který se rozhodl při zadávání veřejných zakázek jít transparentní elektronickou cestou, je město Dvůr Králové nad Labem.

V říjnu tohoto roku byl pro tohoto klienta oficiálně spuštěn elektronický systém E-ZAK na adrese https://zakazky.mudk.cz.

Součástí řešení je hlavně využití elektronických aukcí, které jsou mocným nástrojem pro hodnocení přijatých nabídek uchazeči. Systém E-ZAK s elektronickými aukcemi tak umožňuje dosahovat významných úspor při zadávání jednotlivých zakázek i výběru dodavatelů.

V rámci zajištění transparentnosti v procesu zadávání veřejných zakázek bude město v budoucnu touto formou povinně řešit drtivou většinu veřejných zakázek spadajících do kompetencí nejen všech odborů městského úřadu, ale i organizací zřízených městem“, uvedl vedoucí odboru informatiky města Dvůr Králové nad Labem, Emil Kudrnovský.

Systém E-ZAK pro komplexní elektronizaci veřejných zakázek v současné době využívá velké množství významných veřejných zadavatelů jakými jsou např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrální jihomoravský zadavatel, Státní ústav pro kontrolu léčiv, město Liberec a nově taky město Dvůr Králové nad Labem.

„Původním plánem v případě města Dvůr Králové nad Labem bylo nasazení pouze aukčního portálu pro realizaci elektronických aukcí. Nicméně vedení města oslovila kromě aukcí také možnost kompletní realizace procesu veřejných zakázek, včetně dynamických nákupních systémů, kterou E-ZAK umožňuje,“ řekl k projektu David Horký, jednatel společnosti QCM, s. r. o.

Od 1. listopadu zahájila společnost QCM spolupráci se společností e-tenders, s. r. o., která bude pro QCM zajišťovat veškeré právní služby včetně administrace veřejných zakázek pro klienty využívající systém E-ZAK.