_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Náročný proces certifikace elektronického nástroje E-ZAK byl uzavřen udělením certifikátu provozního prostředí

Náročný proces certifikace elektronického nástroje E-ZAK byl uzavřen udělením certifikátu provozního prostředí

Společnost QCM, s. r. o. splnila také náročné podmínky kladené na prostředí, v němž je elektronický nástroj E-ZAK provozován, a obdržela Certifikát prokazující shodu s těmito požadavky.

Předmětem celého procesu certifikace bylo prokázání shody funkcionalit elektronického nástroje s technickými a legislativními požadavky (certifikát funkčnosti) a prokázání shody parametrů provozního prostředí s požadavky na řízení zdrojů a systémovými požadavky vč. bezpečnosti informací (certifikát prostředí) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a vyhlášky č. 9/2011 Sb.

certifikatX.jpg

Nyní Vám tedy nabízíme certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK vyhovující jak funkčností, tak zajištěním provozu požadavkům zákona o veřejných zakázkách a vyhlášce č.9/2011 Sb. Naši klienti se tak mohou spolehnout na kvalitní systém a stabilní provozní prostředí a v případě potřeby se prokázat udělenými certifikáty shody.

Naše společnost získala tato osvědčení jako první v České republice a prokazuje tak svou stabilitu a kvalitu poskytovaných služeb v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek. Čas a energii vložené do procesu certifikace jsme maximálně využili k tomu, abychom našim stávajícím i novým klientům mohli i nadále nabízet služby na vysoké úrovni, nově navíc podepřené oficiální certifikací.

Seznam certifikovaných elektronických nástrojů naleznete na Portále o veřejných zakázkách a koncesích provozovaném Ministerstvem pro místní rozvoj.