_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Nová vylepšení a rozšíření pro E-ZAK

Nová vylepšení a rozšíření pro E-ZAK

S novým rokem 2009 přichází i E-ZAK s řadou vylepšení a rozšíření, která zvyšují jeho přidanou hodnotu a komfort práce uživatelů.

Novinky mají podobu jednak vylepšení stávajích funkcí a dále nových rozšíření, která lze v E-ZAKu volitelně aktivovat.

Vylepšení a doplnění stávajících funkcí
  • manipulace s dodavateli - evidence vyloučených zájemců a uchazečů včetně volby důvodu vyloučení,
  • zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - v případě výzvy k poskytnutí plnění má oslovený dodavatel možnost výzvu přijmout či s odůvodněním odmítnout,
  • rozšíření systému zpráv - zadavatel má nyní možnost v rámci zadávacího řízení odesílat obecné zprávy (oprávněným dodavatelům, popř. včetně jejich publikování veřejnosti),
  • lepší vyhledávání v interním seznamu dodavatelů včetně druhové specializace (dodávky/služby/stavební práce),
  • možnost přímého importu údajů z předběžných oznámení při zakládání nových formulářů pro povinné uveřejnění
  • důvod použití jednacího řízení - možnost výběru z přednastavených voleb (dle přílohy D formuláře 03)
Nová rozšíření pro E-ZAK
  • auditor - vybranému uživateli z organizace zadavatele lze nastavit oprávnění auditora, čímž získá přístup ke všem zadávacím řízením organizace a všem jejich informacím,
  • auditační tabulky - rozšíření funkce auditor, který tímto získá komplexní přehled s historií operací nad daným zadávacím řízením včetně záznamu času a osoby, která změnu provedla (změna parametrů VZ, operace s dokumenty a formuláři, změny oprávnění uživatelů k VZ a další),
  • rozšířený profil zadavatele - toto rozšíření umožňuje přednastavení neměnných, opakujících se údajů, které se mají automaticky vyplňovat v nově zakládaných formulářích pro povinné uveřejnění (většina údajů v objednávce, první část většiny formulářů),
  • číselníky pro povinné formuláře - po aktivaci rozšíření se ve formulářích na příslušných místech objeví ikonky pro otevření odpovídajích číselníků; k dispozici jsou číselníky CPV hlavní a vedlejší slovník, kategorie služeb a kódy NUTS.