_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Portál pro vhodné uveřejnění: aktualizace portálu proběhla úspěšně!

Portál pro vhodné uveřejnění: aktualizace portálu proběhla úspěšně!

Vážení uživatelé Portálu pro vhodné uveřejnění, dovolujeme si vás informovat, že včera proběhla předem ohlašovaná aktualizace systému tohoto portálu. Hlavním důvodem byla instalace rozšířených a upravených funkcí tak, aby portál byl i po 1. 4. 2012 v souladu s platnou legislativou.

Zde je přehled nových funkcí, které můžete ode dneška, tj. 28. 3. 2012 plně využívat:

 • nově již není možné zvolit nezobrazování veřejné zakázky (dále jen „VZ“) v archivu, tj. nové VZ budou v archivu vidět vždy

  • staré VZ, které nejsou v archivu zobrazovány, může jejich uživatel zviditelnit

 • k informacím o VZ přidáno povinné "Datum zahájení zadávacího řízení"

  • lhůta pro podání nabídek je nyní vztažena k datu zahájení zadávacího řízení (dříve byla vztažena k požadovanému datu uveřejnění)

 • nově lze i ve fázi Archivováno (tj. po uplynutí lhůty pro podání nabídek) k zakázce přidávat dokumenty

 • u dokumentů přidávaných k VZ se nově uvádí:

  • nepovinně Jméno (zobrazí se pak namísto fyzického názvu souboru)

  • povinně uváděný typ dokumentu:

   • výzva

   • zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění

   • odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií)

   • dodatečné informace

   • rozhodnutí o vyloučení uchazeče

   • oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

   • písemná zpráva zadavatele

   • smlouva, její změny a dodatky

   • výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

   • seznam subdodavatelů dodavatele VZ

   • ostatní

  • ke dříve vloženým dokumentům lze typ a jméno doplnit (u zakázek ve stavu Příprava, Odesláno, Uveřejněno i Archivováno)

 • prodloužena lhůta automatické skartace VZ na 10 let

V případě potřeby se obracejte na naši podporu, e-mail: podpora@qcm.cz.
Věříme, že Portál pro vhodné uveřejnění vám bude i nadále sloužit k plné spokojenosti.