_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / QCM je generálním dodavatelem elektronického tržiště

QCM je generálním dodavatelem elektronického tržiště

Naše společnost se stala generálním dodavatelem řešení elektronického tržiště pro státní správu. Držitelem koncesní smlouvy je společnost Syntaxit, s.r.o., pro kterou budeme toto tržiště v následujících týdnech vyvíjet.

Elektronické tržiště

Elektronické tržiště Gemin je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. V současné době je jich již několik v provozu, Ministerstvo pro místní rozvoj však rozhodlo zvýšit jejich počet a současně provést některé důležité úpravy. Hlavním záměrem těchto úprav je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků.

Posílení systémových pravidel pro zadávání, snadný přístup k informacím a transparentnost celého procesu otevře cestu k veřejným zakázkám pro více dodavatelů, zejména z řad malých a středních podniků. Urychlí se také proces vyhodnocování jednotlivých nabídek. Rovněž se zvyšuje konkurenční prostředí mezi dodavateli za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek. Povinnost využívat k nákupu komodit či zadávání veřejných zakázek elektronické tržiště se bude od 1.1.2012 vztahovat na všechny ústřední orgány státní správy i podřízené organizace.

Naše řešení

Při náročném výběrovém řízení na dodavatele této aplikace bylo třeba splnit řadu důležitých podmínek. Jednalo se zejména o bezpečnostní garance a také o spolehlivost provozu. Nejdůležitější však byl samotný návrh architektury elektronického tržiště, které musí na straně jedné splňovat celou řadu legislativních norem a na straně druhé musí být dostatečně účelné a ovladatelné jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele. Navíc musí být schopné obstát v konkurenčním prostředí ostatních elektronických tržišť.

Jak je zřejmé, máme před sebou složitý úkol, který svým rozsahem patří k našim největším realizovaným projektům. Pevně však věříme, že ho dokončíme se stejným úspěchem, jako všechny předchozí.

Podle slov jednatele naší společnosti Ing. Davida Horkého, "dodávka systému pro eletronické tržiště představuje další významný projekt v oblasti elektronizace veřejných zakázek."

"Na vývoj produktu hodláme uplatnit jak znalost problematiky elektronizace, tak i četné zkušenosti s vývojem zakázkových řešení pro klienty", dodal Ing. Jiří Vrba, PhD., vedoucí vývojového oddělení.