_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Synchronizace s Uveřejňovacím subsystémem ISVZ

Synchronizace s Uveřejňovacím subsystémem ISVZ

Od 1.3.2008 nabízí ISVZ-US novou službu pro zadavatele využívající elektronicý nástroj.

Služba spočívá v tom, že ISVZUS v okamžiku uveřejnění formuláře odešle email na v žádosti specifikovanou adresu, který má standardizovaný formát. Pomocí tohoto e-mailu lze identifikovat oznámení zadavatele, které bylo v ISVZUS právě uveřejněno. E-ZAK tuto službu využívá, tudíž jeho uživatelům odpadá starost o synchronizaci uveřejnění na jejich profilu zadavatele a v ISVZUS.