_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Účast QCM na semináři "Elektronické nástroje v současné praxi veřejných zakázek"

Účast QCM na semináři "Elektronické nástroje v současné praxi veřejných zakázek"

Naše společnost se 27.9.2011 zúčastnila významného semináře, pořádaného asociací APUeN. Jeho cílem bylo představení moderních elektronických nástrojů v současné praxi veřejných zakázek. Tématem naší přednášky byla elektronizace zadávání veřejných zakázek a výhody z toho plynoucí.

Seminář byl pojat jako prezentace dosavadních zkušeností poskytovatelů elektronických nástrojů, zaměřená speciálně pro vrcholné představitele vlády, politických stran a institucí v České republice, spolu s významnými osobnostmi v této oblasti. Záštitu nad ním přebral Ing. Kamil Jankovský (ministr - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), JUDr. Stanislav Polčák (předseda – Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR) a Ing. Milan Urban (předseda - Hospodářský výbor PSP ČR).

Podobné akce jsou velmi důležité především pro seznámení zainteresovaných úřadů s výsledky naší práce a možnostmi námi vyvíjených nástrojů, které se neustále posouvají vpřed. Velkou pozornost si například zaslouží náš certifikovaný nástroj E-ZAK, který výrazně zefektivňuje proces elektronického zadávání a poskytuje celou řadu nadstandardních funkcí. Věříme, že náš blok byl pro zúčastněné nejen poučný, ale i inspirativní.