_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Úspěch elektronické aukce v Praze

Úspěch elektronické aukce v Praze

Nákup formou elektronické aukce ukázal svoje výhody v praxi. Magistrát města Prahy ušetřil na nákupu kancelářského papíru 360 000 korun. E-zak, nástroj vyvinutý společností QCM, tak jasně dokázal, jakou obrovskou úsporu představuje jeho používání pro orgány státní správy.

Do první e-aukce na dodávku kancelářského papíru se přihlásilo šest firem. Nejprve musely splnit požadavky magistrátu (například na kvalitu papíru). Při přihlášení do aukce zadaly základní nabídkovou cenu, kterou mohly následně zlepšovat, tedy snižovat cenu. Tento model je mimořádně efektivní, neboť umožňuje nejen výrazné snížení nákladů, ale i zlepšení transparentnosti zakázky. Nástroj E-ZAK navíc podporuje řadu dalších funkcí, například zohlednění kvality dodávaného zboží (úřad může dopředu nastavit, kolik procent vítězné nabídky představuje cena a kolik další parametry).

Ve svém prohlášení uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda doslova toto: „Je to skutečně veliký úspěch. Potvrdilo se nám, že forma elektronické aukce je nejefektivnější ve snižování ceny, že to je lepší než klasické hodnocení nabídek a vybírání nejlevnější nabídky." Svoboda dále k elektronickým aukcím poznamenal: „Pro soukromou sféru to je již běžná praxe, začíná se využívat i pro sféru veřejnou." Protože se podle primátora aukce osvědčily, magistrát nyní připraví další zboží, které by mohl jejich prostřednictvím nakoupit. Podle představ, které již v minulosti vedení města zveřejnilo, by měl systém elektronických aukcí platit nejen pro hlavní město, ale i městskou policii.