_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18. října 2018

Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18. října 2018

Všichni zadavatelé jsou povinni od 18. října 2018 používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato povinnost se vztahuje i na již běžící zadávací řízení.

K naplnění tohoto požadavku je možné použít jakýkoliv certifikovaný elektronický nástroj. Seznam certifikovaných elektronických nástrojů spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj na této adrese, kde je k dispozici přehled udělených certifikátů.

Objevuje se mylná interpretace, že k naplněně požadavků elektronizace, je potřeba používat pouze Národní elektronický nástroj (NEN). Vláda svým usnesením č. 408 ze dne 19. 6. 2018 uložila povinnost používat NEN pouze „členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím“ pro zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, nikoliv tedy všem skupinám zadavatelů, tak jak jsou definovány v ZZVZ.

Povinnost používat NEN tedy platí pouze pro vybrané zakázky u cca 400 organizací centrální státní správy. Netýká se naštěstí ostatních zadavatelů, měst, obcí, krajů atd. U těchto subjektů by povinnost navíc musela být stanovena novelou ZZVZ.

Všichni ostatní zadavatelé mohou NEN využívat dobrovolně. Při přechodu na tento nástroj je však třeba zvážit nejen náklady, které vzniknou v souvislosti se změnou elektronického nástroje, ale i uživatelské a technické možnosti tohoto nástroje, množství registrovaných a aktivních dodavatelů a podmínky a především záruky provozu.

Zjednodušeně se dá říci, že pro naplnění podmínek ZZVZ je možné použít jakýkoliv certifikovaný elektronický nástroj, který je certifikován dle vyhlášky 260/2018 Sb. v rozsahu § 9 odst. 2, písm. b) a násl., což splňuje aktuálně skoro 10 elektronických nástrojů, mezi nimi např. E-ZAK nebo PVU.