_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Přehled funkcionality / Dynamický nákupní systém

Dynamický nákupní systém

Dynamický nákupní systém (dále jen DNS) představuje speciální, plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb či stavebních prací.

Zjednodušeně by se DNS dal charakterizovat jako otevřená elektronická rámcová smlouva, ke které se mohou průběžně přidávat další účastníci, kteří jsou dle potřeb zadavatele opakovaně vyzývání k podání nabídek do jednotlivých zadávacích řízení v rámci DNS.

Zavedení (otevření) DNS se provádí v rámci otevřeného řízení. Tímto se vytvoří jakýsi rámec pro následné veřejné zakázky. Více či méně přesně je stanoven předmět veřejných zakázek a jsou stanovena pravidla pro přihlašování a soutěžení v DNS, včetně specifikace používání elektronických prostředků.

Tento modul vyžaduje také rozšíření Elektronické nabídky a žádosti o část a doporučeno je i využití automatizovaného hodnocení nabídek.