_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Přehled funkcionality / Elektronické nabídky a žádosti o účast

Elektronické nabídky a žádosti o účast

Rozšíření poskytuje funkcionalitu pro jednoduché podávání elektronických nabídek dodavateli splňující všechny požadavky ZVZ včetně elektronického podepisování, šifrování a utajení jejich obsahu.

Podporuje také otevírání elektronických nabídek (odtajnění obsahu), záznam výsledku kontroly úplnosti a posouzení nabídek. V kombinaci s automatizovaným hodnocením a vyplňováním hodnot kritérií dodavateli přímo do nabídek umožňuje plně elektronizovat a automatizovat proces stanovení pořadí nabídek.