_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Přehled funkcionality / Expertní systém

Expertní systém

Jedná se o obsáhlé rozšíření, které na detailu zadávacího řízení přidává další záložky s řadou užitečných informací k danému zadávacímu řízení.

Záložka Zadávací řízení obsahuje informace dostupné i bez expertního systému, jedná se o standardní detail zadávacího řízení. Expertní systém pak dále rozšiřuje podporu uživatelů v podobě záložek:

  • Souhrn - obsahuje přehledný souhrn nejdůležitějších informací o zadávacím řízení, jež jsou roztříděny podle jednotlivých jeho fází,
  • Průvodce - chronologický seznam jednotlivých kroků, které je nutné pro daný druh zadávacího řízení v elektronickém nástroji E-ZAK realizovat; kroky jsou rozčleněny opět podle jednotlivých fází zadávacího řízení, absolvované a právě probíhající fáze jsou zvýrazněny; u jednotlivých kroků je navíc uveden odkaz na příslušný bod nápovědy a paragraf v ZZVZ, takže uživatel je informován, jakou podobu má daný krok v zákoně a jakým způsobem jej pomocí E-ZAKu realizovat,
  • § Tipy - obsahuje řadu vybraných odkazů do úplného znění ZZVZ pro dané zadávací řízení a tyto tipy jsou také roztříděny podle jednotlivých fází konkrétního zadávacího řízení,
  • § Přehled - paragrafové znění ZZVZ s odkazy do jeho úplného znění,
  • § Znění - úplné znění ZZVZ,
  • Nápověda - online nápověda jak realizovat jednotlivé úkony prostřednictvím E-ZAKu.

Informace na všech záložkách se přizpůsobují druhu zadávacího řízení konkrétní VZ a memonetální fázi zadávacího řízení.