_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Podpora VZMR

Podpora zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (konfigurace dle interních předpisů zadavatele). Až tři nastavitelné postupy pro VZMR, dále připravený postup pro přímé objednávky a evidence přímých nákupů.

Kromě postupů pro zadávání veřejných zakázek podle ZVZ disponuje E-ZAK rozšířením, které nabízí
dodatečné postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu. Jedná se o:

  • přímý nákup,
  • přímou objednávku,
  • tři na sobě nezávisle konfigurovatelné postupy pro VZMR.

Postupy pro VZMR se konfigurují vždy při nasazení systému E-ZAK u zadavatele po analýze příslušných
interních předpisů zadavatele, případně na základě našeho doporučení.