_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Příjem elektronických nabídek a žádostí o účast

Příjem elektronických nabídek a žádostí o účast

E-ZAK umožňuje zájemcům o veřejné zakázky jednoduše odesílat elektronické nabídky či žádosti o účast, na straně veřejného zadavatele pak zajišťuje správné nakládání s nimi, jako je utajení jejich obsahu, otevírání obálek a kontrolu úplnosti.

Příjem nabídek a žádostí v E-ZAKu

Dodavatel, který projeví zájem o nějakou veřejnou zakázku, se na stránkách E-ZAKu zaregistruje a po přihlášení má ihned možnost zaslat elektronickou nabídku k příslušné veřejné zakázce, které běží lhůta pro příjem nabídek. Celý postup připomíná jednoduché odeslání e-mailu, systém totiž sám zajistí zašifrování nabídky veřejným klíčem zadavatele a další náležitosti, dodavatel je pouze vyzván k elektronickému podepsání nabídky, resp. k poskytnutí certifikátu, jímž systém nabídku podepíše. Zadavatel také může umožnit podání elektronické nabídky bez podpisu.

Z pohledu veřejného zadavatele E-ZAK garantuje po stanovenou dobu utajení obsahu zaslaných nabídek a kontrolu jejich včasného doručení. Je-li nabídka doručena pozdě, systém sám tuto skutečnost příslušnému uchazeči oznámí a zaeviduje.

Co E-ZAK umí?

  • Splňuje požadavky zákona č.134/2016 Sb. a vyhlášky č.168/2016 Sb.
  • Klade minimální nároky na dodavatele (šifrování, certifikáty klíčů, el. podepisování atd. zajišťuje sama aplikace)
  • Utajení obsahu nabídek do okamžiku jejich otevření
  • Otevírání elektronických nabídek a jejich posouzení
  • Možnost nastavení minimálního počtu osob oprávněných k otevření nabídky (lze různě pro různé druhy zadávacích řízení)