_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Profil zadavatele – nejčastěji řešené chyby

Profil zadavatele – nejčastěji řešené chyby

Přehled nejčastěji řešených chyb na profilu zadavatele a popis jejich správného vyplnění.


1. Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ
a. každá VZ má ve Věstníku jednoznačný identifikátor (evidenční číslo). Toto číslo je v záhlaví každého formuláře k dané zakázce,
b. byl-li formulář uveřejněn do 31.10.2011 – jedná se o osmimístné číslo (např.60065505),
c. byl-li uveřejněn po 1.11.2011 – jde o šestimístné číslo (např.100448).


2. URL – internetová adresa profilu zadavatele
a. odkazuje přímo na stránku, na které jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného zadavatele.
b. není přípustné, aby byla uvedena pouze obecná internetová adresa zadavatele či internetová adresa poskytovatele profilů zadavatele,
c. podřízené organizace mohou využít jeden profil zadavatele za předpokladu, že daný profil zadavatele umožňuje třídění, popř. filtrování podle jednotlivých podřízených organizací tak, aby byl zřejmý zadavatel konkrétní veřejné zakázky – tím ale není dotčena povinnost podřízených organizací uveřejnit svůj profil zadavatele na Věstníku prostřednictvím oznámení profilu zadavatele.


3. Evidenční číslo profilu zadavatele
a. je uvedeno v seznamu profilů zadavatele nebo v záhlaví detailu příslušného formuláře Oznámení profilu zadavatele,
b. bylo-li Oznámení profilu zadavatele odesláno do 31.10.2011 – jedná se o osmimístné číslo (např.60050125),
c. bylo-li Oznámení odesláno po 1.11.2011 – jde o šestimístné číslo (např.215952).