_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Rámcová dohoda

Rámcové dohody usnadňují zadavateli proces zadávání a výrazně zkracují dobu zadávacího řízení. Význam rámcové dohody spočívá v tom, že si strany stanoví podmínky následně uzavíraných konkrétních smluv. E-ZAK je na tuto problematiku připraven.

Systém E-ZAK podporuje rámcové dohody

  • realizace zadávacího řízení, jehož výsledkem je rámcová dohoda (s jedním nebo více účastníky)
  • podpora zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod (tzv. minitendry)
  • elektronické výzvy účastníkům rámcové dohody
  • možnost přijetí/odmítnutí výzvy k poskytnutí plnění dodavatelem
  • centralizovaný přehled zadávacích řízení vycházejících z rámcové dohody
  • kontrola hodnot jednotlivých minitendrů vůči celkové předpokládané hodnotě rámcové dohody
  • formulář pro souhrnné oznámení zakázek zadaných na základě rámcové dohody (automatické předvyplnění údajů o minitendrech)