_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Reference / Města a kraje / Centrální nákup Plzeňského kraje

Centrální nákup Plzeňského kraje

ezak.cnpk.cz

Datum realizace:

únor 2011

Služby a produkty:

  • Systém elektronických zakázek

Realizační tým:

  • Jiří Ťápal
  • Tomáš Hanusek
  • Marián Lukačovič
  • Aleš Skopal
  • Matej Kvasňovský
 

Centrální nákup, který používá cca 150 organizací Plzeňského kraje, pokrývá celé portfolio možností zadávání veřejných zakázek: veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu; dynamický nákupní systém; rámcové smlouvy a předběžná oznámení.

Zavedení centrálního nákupu do provozu přineslo možnost zkrácení lhůt v zadávacím řízení, úsporu transakčních nákladů, snížení jednotkových cen nakupovaných komodit, zvýšení vyjednávací síly zadavatelů, zlepšení konkurenčního prostředí, zrychlení komunikace mezi zadavateli a dodavateli, lepší přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám a vyšší transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek.

Jen v měsíci květnu ušetřil Plzeňský kraj centralizovaným nákupem elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze 14 milionů korun!

Časopis PLZEŇSKÝ KRAJ,
ročník 9, číslo 6, červen 2011, www.plzensky-kraj.cz