_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Sestavení komise pro otevírání obálek

Sestavení komise pro otevírání obálek

Absolutní transparentnost v procesu elektronizace je naprosto nutná. Sestavení komise pro otevírání obálek je tak důležitým krokem při realizaci jakékoli zakázky.

Ustanovení Komise pro otevírání obálek s nabídkami

Veřejný zadavatel sestaví nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Je také vhodné, aby v ustanovení veřejný zadavatel vymezil i způsob jednání komise, tj. zejména princip rozhodování.

Členové komise nemusí být zaměstnanci veřejného zadavatele, tuto funkci mohou vykonávat např. externí poradci zadavatele. Tyto členy ustanoví veřejný zadavatel zpravidla písemnou formou, byť písemná forma není nezbytná. Členové komise pro otevírání obálek s nabídkami jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nich se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi. 

Funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami může rovněž plnit i hodnotící komise.

Sektorový zadavatel není povinen ustanovit komisi pro otevírání obálek a veškeré činnosti spojené s otevíráním obálek může plnit přímo sektorový zadavatel. Totéž platí i pro hodnotící komisi, kterou sektorový zadavatel rovněž není povinen ustanovit.

Průběh procesu v E-ZAKu

Vybraným uživatelům je vytvořen uživatelský účet v systému E-ZAK, tím se sestavena komise pro otevírání obálek. U dané veřejné zakázky je těmto uživatelům nastaveno odpovídající oprávnění, které je opravňuje k udělění souhlasu a ověření nabídky, respektive k následnému hodnocení nabídky.