_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Uveřejnění oznámení vhodným způsobem

Uveřejnění oznámení vhodným způsobem

Způsob zahájení zadávacího řízení je možný několika způsoby, a to elektronický odesláním výzvy zvolenému okruhu dodavatelů (uveřejnění oznámení vhodným způsobem / odesláním výzvy) nebo elektronickým odesláním oznámení k uveřejnění (uveřejnění oznámení v VVZ).

Zahájení zadávacího řízení

Otevřené řízení je zahájeno uveřejněním oznámení zadávacího řízení (příslušného formuláře). Pro uveřejnění otevřeného řízení musí zadavatel:

  • použít závazný vzor příslušného formuláře (Oznámení o zakázce) a
  • vyplnit ve formuláři povinná ustanovení (položky) - viz Metodický pokyn na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Řádně vyplněný formulář zadavatel zašle provozovateli uveřejňovacího subsystému k uveřejnění. Ve formuláři zadavatel uvede lhůtu pro podání nabídky.

Uveřejnění oznámení / Odeslání výzvy prostřednictvím E-ZAKu

Pokud je zadávací řízení zahajováno odesláním výzvy (JŘBU, JŘSU, ZPŘ, VZMR), je nutné nastavit vybraným dodavatelům patřičné oprávnění, tak aby jim byla výzva v systému E-ZAK zpřístupněna.

Po tomto nastavení lze poslat výzvu. Výzva bude odeslána resp. přístupná dodavatelům přiřazeným k veřejné zakázce a dále oprávněným osobám za zadavatele a administrátora VZ. Výzva bude zpřístupněna dodavatelům, kteří budou k VZ přiřazeni až po jejím odeslání. Pokud je zadávací řízení veřejné na profilu, je výzva přístupná i široké veřejnosti.

Detaily k veřejné zakázce, k níž byla odeslána výzva, budou dodavatelům a popř. veřejnosti zpřístupněny ihned po odeslání výzvy, kdy také dojde k automatickému přechodu do další fáze.