_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Uveřejnění výsledků

Uveřejnění výsledků

Po uzavření smlouvy je zadavatel povinen zpracovat oznámení o výsledku zadávacího řízení. Pro toto oznámení je zadavatel povinen použít příslušný formulář (Oznámení o zadání zakázky). Oznámení o výsledku zadávacího řízení je zadavatel povinen také uveřejnit.

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Zadavatel je povinen odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění

  1. do 48 dnů po uzavření smlouvy, jde-li o veřejného zadavatele
  2. do 2 měsíců po uzavření smlouvy, jde-li o sektorového zadavatele

Písemná zpráva zadavatele

Zadavatel je povinen o každé nadlimitní veřejné zakázce vyhotovit písemnou zprávu, a to i v tom případě, že bylo zadávací řízení zrušeno.

Pro vypracování písemné zprávy není závazně stanovena žádná podoba či struktura ani lhůta, ve které musí být vypracována. Písemnou zprávu je ale zadavatel povinen archivovat.

Archivace

Zadavatel je povinen archivovat i veškerou dokumentaci o veřejné zakázce.