_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Uveřejnění oznámení ve VVZ

Uveřejnění oznámení ve VVZ

Elektronický nástroj E-ZAK v sobě integruje vlastní rozhraní pro vyplňování formulářů odesílaných do VVZ, včetně funkcí pro validaci a samotné odeslání formuláře. Odesláním formuláře se následně uveřejní oznámení ve VVZ.

Zahájení zadávacího řízení

Způsob zahájení zadávacího řízení je možný několika způsoby, zejména elektronickým odesláním výzvy zvolenému okruhu dodavatelů (uveřejnění oznámení vhodným způsobem / odesláním výzvy) nebo elektronickým odesláním oznámení k uveřejnění (uveřejnění oznámení ve VVZ).

Odeslání oznámení do VVZ prostřednictvím E-ZAKu

Jestliže je zadávací řízení zahajováno uveřejněním oznámení, odesláním oznámení (formuláře), dojde automaticky k přechodu do fáze Zahájena. V této fázi zadávací řízení setrvá do doby, než bude uveřejněn příslušný formulář ve VVZ – s jeho uveřejněním systém sám posune řízení do další fáze – Prokazování kvalifikace nebo Příjem nabídek, v závislosti na druhu zadávacího řízení.

Editace a odesílání formuláře

Pokud je zadávací řízení zahajováno odesláním oznámení, jsou na detailu veřejné zakázky k dispozici příslušné formuláře (v bloku Formuláře) pro povinné uveřejnění. Blok Formuláře obsahuje jednak seznam formulářů vytvořených v rámci daného zadávacího řízení a jednak ovládací prvky pro založení nových formulářů – dle druhu a fáze zadávacího řízení jsou k vytvoření nabízeny jen ty formuláře, které mají v daný okamžik smysl.

Uveřejnění oznámení VVZ

Před odesláním je vhodné zkontrolovat, zda údaje ve formuláři odpovídají nastaveným parametrům zadávacího řízení. Při vyplňování formulářů je také vhodné se řídit metodickými pokyny, které jsou vydány pro každý formulář a lze je nalézt na stránkách http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

Jestliže máte formulář správně vyplněn, můžete přistoupit k jeho odeslání do VVZ. Zobrazí se dialog pro elektronické podepsání formuláře, kde je rovněž možné zvolit, zda má být formulář opravdu odeslán, nebo pouze označen jako odeslaný bez skutečného odeslání dat do VVZ (např. pro případ, kdy byl formulář odeslán v papírové formě).
Po úspěšném odeslání uveřejní provozovatel Uveřejňovacího subsystému dle zákona  tento formulář do 5 dnů ode dne jeho elektronického odeslání. Současně s uveřejněním formuláře ve VVZ je zadavateli odesláno oznámení o uveřejnění, které mimo jiné obsahuje evidenční číslo přidělené veřejné zakázce a kód pro opravný formulář.

Co E-ZAK umí?

  • vlastní podpora odesílání formulářů do VVZ (nevyžaduje součinnost další aplikace)
  • součástí předběžná oznámení, oznámení výsledků, popř. zrušení zadávacího řízení
  • napojení na VVZ a TED pomocí definovatelných URL odkazů
  • rozšíření pro komfortní předvyplňování těchto rozsáhlých formulářů