_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému

O systému

Elektronický nástroj E-ZAK jsme vyvinuli především pro zadavatele, kteří jsou při zadávání veřejných zakázek vázáni zákonnými postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Lze jej však s úspěchem využít také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Výhody pro zadavatele veřejných zakázek

Zadávání dle zákona

Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), vlastníme certifikát shody funkčnosti i provozního prostředí.

Transparentnost

Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

 

Snížení pořizovacích cen

Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů.

Úspora času

Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

 

Zkrácení lhůt

Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

Jednodušší administrace

Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.

 

Doplňkové služby

Zavedení elektronizace veřejných zakázek je proces, který má svá úskalí. Proto nabízíme v rámci doplňkových služeb řadu možností, jak vás v tomto procesu podpořit. Nabízíme pravní poradenství, školení či semináře o elektronizaci veřejných zakázek.

Více informací o nabízených službách

Elektronizace veřejných zakázek

Přemýšlíte o elektronizaci vašich veřejných zakázek, víte jak se veřejné zakázky realizují 'papírově', ale máte nedůvěru k počítačům. Jak mi elektronizace může pomoct? V sekci elektronizace veřejných zakázek vám ukážeme jak je možné jednotlivé kroky zadávacího řízení elektronizovat, jaké to pro vás bude mít přínosy a jak konkrétně vám v tom pomůže elektronický nástroj E-ZAK.

Více informací o postupu elektronizace