_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Podpora zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Podpora zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Elektronický nástroj E-ZAK můžete využít taktéž při zadávání zakázek malého rozsahu. K dispozici vám budou tři nastavitelné postupy pro VZMR, připravený postup pro přímé objednávky a evidence přímých nákupů.

Jelikož je značná část veřejných zakázek realizována jakožto zakázky malého rozsahu, které nejsou detailně upraveny zákonem č. 134/2016 Sb., integrovali jsme do E-ZAKu podporu také pro tyto postupy, které lze přizpůsobit potřebám konkrétního zadavatele zejména parametry:

  • volba, zda odeslání výzvy je povinné nebo nepovinné (oslovení dodavatelů)
  • stanovení minimálního počtu oslovených dodavatelů
  • uveřejnění výzvy vhodným způsobem (přístupnost informací veřejnosti)
  • dostupnost agendy dodatečných informací v rámci zadávacího řízení
  • až deset různě nastavitelných postupů pro VZMR
  • povolení daného postupu v E-ZAK

Kromě toho obsahuje E-ZAK také připravený postup pro přímou objednávku (s možností odpovědi dodavatele) a evidenci přímých nákupů.

Funkcionality v systému E-ZAK