_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Možnosti pořízení

Možnosti pořízení

Certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK je možné si pořídit dvěma způsoby. Každá z následujících variant má své výhody a omezení, která je při rozhodování nutné zvážit.

Nákup elektronického nástroje E-ZAK

Pokud zvolíte tuto variantu, získáváte licenci certifikovaného nástroje a jeho implementaci ve zvoleném rozsahu.

Současně s pořízením nástroje rozhodujete o variantě jeho provozu. Doporučujeme E-ZAK provozovat v certifikovaném prostředí hostingového centra QCM. Po smluvně dohodnutou dobu vám tak budeme zajišťovat provozní servis elektronického nástroje a jeho soulad s platnou legislativou, hradit budete náklady na vlastní provoz systému v certifikovaném prostředí.

Pokud se rozhodnete pro provoz na vlastní infrastruktuře, budeme zajišťovat soulad elektronického nástroje splatnou legislativou, avšak vlastní provoz a certifikaci prostředí si musí zajistit zadavatel sám.

V úvahu připadá také pořízení elektronického nástroje E-ZAK na splátky, které vychází vstříc potřebě rozložit pořizovací náklady na elektronický nástroj do delšího časového období.

Pronájem elektronického nástroje E-ZAK

V tomto případě si klient nepořizuje elektronický nástroj, ale na základě smlouvy využívá E–ZAK v dohodnutém rozsahu po zvolenou dobu. Cenu za užívání hradí v pravidelných měsíčních platbách.

Provoz pronajímaného E-ZAK je zajištěn v certifikovaném prostředí hostingového centra QCM. Po smluvně dohodnutou dobu vám tak budeme zajišťovat plný provozní servis elektronického nástroje a jeho soulad s platnou legislativou.

Nevíte, pro kterou volbu se rozhodnout?

Rádi s Vámi projdeme vaše potřeby a navrhneme Vám odpovídající řešení, tak abychom maximálně vyšli vstříc vašim potřebám. Proto nás neváhejte kontaktovat.